Meme Onarımı (Rekonstrüksiyonu): Nedir? Nasıl Yapılır?

Sizi Arayalım
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Meme kanseri bir kadının hayatı boyunca yaşayabileceği en büyük travmalardan biridir. Her 8-9 kadından birinde gözlendiğine göre, pek çok kadına mastektomi yapılmaktadır. Çok az kadın bu travmayı büyük bir soğukkanlılıkla atlatıp tam olarak hayatla barışık yaşamını sürdürebilir. Meme, kadın cinsiyetinin dış görünüşteki en belirgin organı olduğundan, alınmaları çoğu kadını derinden etkiler. Kimileri kendini kadın olarak eksik, kimileri çirkin, kimileri de hayat boyunca hastalıklı olarak hissettiklerini beyan etmişlerdir.

 

Çağdaş ülkelerde kimliğini kazanmış kadınların hemen tamamı artık bu şekilde yaşamaya devam etmek istemediklerinden meme onarımı için plastik cerrahlara başvurmuşlardır. Meme onarımı çoğu hastada benlik imajınının gelişmesini sağlamıştır. Daha doğrusu kendilerini daha iyi hissetmişler, gelecekle ilgili daha iyimser olmuşlardır. Dış protez kullanma gereksiniminin kalkması bile başlıbaşına bir avantaj sağlamıştır. Meme onarımı çoğu hasta için hayata yeni bir başlangıç olmuştur. Meme onarımı uygulanan hastaların aile ilişkileri, cinsel yaşamı daha uyumlu olmuştur.

 

Sizi Arayalım
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Meme onarımı bu yönüyle bakıldığında bir kozmetik ameliyat değil, bir onarım (rekonstrüksiyon) ameliyatıdır. Yani hastalık nedeniyle kaybedilen bir uzvun yerine konmasıdır. Meme onarım işlemi hiç bir şekilde hastanın prognozunu değiştirmez. Yani, kanserin akıbetini iyi ya da kötü yönde etkilemez. Daha sonraki takiplerine engel teşkil etmez. Meme onarımı, anında, yani mastektomi ile eş zamanlı veya daha sonraki dönemde yapılabilir. Anında onarımın kozmetik sonuçları çok daha iyidir. Genelde erken evre kanserlerde uygulanır, ancak ileri evrede olanlara da uygulanabilir. Özellikle kendi dokuları ile onarılan memeler, radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına engel teşkil etmezler.

Genel olarak meme onarımları 2 grupta değerlendirilebilir:

I- Yabancı materyal (protez kullanımı) ile

  1. Silikon protez kullanımı
  2. Doku genişletme ile birlikte protez kullanımı
  3. Protezle birlikte veya tek başına sırt dokusu (Latissimus dorsi flebi) kullanımı

II- Kendi dokuları kullanılarak

  1. Karın dokusu (TRAM flep) kullanımı. Bugün için en çok kullanılan yö Normalde estetik karın germe ameliyatında atılacak olan doku meme onarımında kullanılmaktadır. Böylece hasta meme onarımı ile birlikte karın estetiği olmaktadır.
  2. Serbest doku aktarımları: Mikrocerrahi uygulamalar olması nedeniyle ağır ameliyatlardır. Her birinin kendine göre avantajları ve sakıncaları vardır. Tüm yöntemlerin kendine göre avantajları ve sakıncaları vardır. Kullanılacak tekniğin seçimi hekime ve hastaya bağlıdır. Hangi yöntemin tercih edileceğinde doku defektinin miktarı önemlidir.
İçindekiler
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir