Bişektomi (Yanak Estetiği) Nedir? Nasıl Uygulanır? 2024 Rehberi

bişektomi

Bişektomi estetiği kadınlar ve erkekler arasında önerilen bir cerrahi müdahaledir. Farklı yüz yapılarına sahip olan kadınlar ve erkekler için uygun bir planlama gereklidir. Bişektomi aşağıdaki estetik endişeleri gidermek için başarıyla tercih edilebilir:

 • Belirgin olmayan ve küçük elmacık kemikleri
 • Yanak bölgesindeki fazla yağ dokusundan kaynaklanan kare veya yuvarlak yüz görünümü

Özellikle genç yaş grubunda, bişektomi ameliyatı sonucu çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu bireylerde genetik nedenlerden dolayı yanaklar sarkabilir ve mevcut yağ tabakası nedeniyle yüz yuvarlak bir görünüm kazanabilir. Ameliyat sonrasında bu orantısızlık ortadan kalkar ve memnuniyet verici bir görüntü elde edilir.

Bişektomi (Bichectomy), Hollywood Estetiği Nedir?

Bişektomi operasyonu yüz hatlarına daha belirgin bir görünüm kazandırmak için yanak yağlarının çıkarılması yoluyla gerçekleştirilen bir estetik prosedürdür. Hollywood yanağı ve bişektomi terimleri zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilen ifadeler olarak geçerlidir.

Bişektomi  yanak estetiği ameliyatlarının bir parçası olarak kabul edilebilir. Hollywood estetiğinde, yüz hatlarını oluşturan diğer yapılar üzerinde de müdahale yapılır ve bişektomiye kıyasla daha belirgin bir değişiklik elde edilmesi amaçlanır.

Gençlik üçgeni olarak adlandırılan elmacık kemikleri ile çene arasında ters üçgen görünümü elde etmeyi hedefleyen bişektomi yüz hatlarındaki orantısız görünümü giderir. Altın oranı yakalamak için gerçekleştirilen bişektomi ameliyatı ile yüz hatları keskinleştirilir. Yüz germe operasyonlarındaki gibi, kişinin yüzü daha estetik, çekici ve genç bir görünüme kavuşur.

Bişektomi (yanak ve yüz inceltme) kimler için uygundur?

Bişektomi kimlere yapılır muayene ardından uzman tarafından belirlenmektedir. Bu bakımdan kişiler başvurduktan sonra hemen işleme geçilmez. Muayene ardından kişinin bunu yaptırmak için engeli olmadığı anlaşılırsa gerekli bilgilendirmeler de yapılmaktadır.

Bişektomi uygulaması kimlere uygulanır her yaş ve cinsiyetten kişiye uygulanabilen bir estetik operasyon olmasına rağmen, operasyon için uygun görülen alt yaş sınırı genellikle 18 olarak belirlenmiştir. Bu yaşa kadar yanak şekli ve yüz hatları değişebilir; ancak 18 yaşından itibaren kişinin yüz hatları oturur ve bu yaşın üzerinde belirgin bir değişiklik olmaz. 

Bişektomi ameliyatı veya yanak estetiği yanaklarında fazla yağ bulunan, yüz hatları belirgin olmayan, yanakları tombul görünen, kilolu bir izlenim veren, kalın yüz hatlarına sahip bireylere uygulanabilir. Yüz hatlarına ve vücut yapısına uygun olmayan yanak tiplerine sahip kişiler, bişektomi operasyonu ile estetik, keskin ve üçgen bir görünüme kavuşabilirler. 

Erkeklerde kadınlara göre daha az bukkal yağ dokusu çıkarılmasıyla gerçekleştirilen bişektomi, erkeklerde de uygulanabilir. Bişektomi cerrahisi için uygun aday olma durumunu gösteren çeşitli faktörler bulunmaktadır:

 • Fiziksel olarak sağlıklı olmak
 • Sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olmak
 • Yuvarlak ve dolgun bir yüz yapısına sahip olmak
 • Operasyon sonrası gerçekçi beklentilere sahip olmak
 • Tütün kullanmamak

Bişektomi ameliyatı herkes için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda bu girişim önerilmeyebilir. Yüz hatları doğal olarak ince olan kişilere işlemin yapılmaması önerilebilir. Bu kişilerde bişektomi operasyonu ile yanak bölgesinin inceltilmesi, yaşlanma sürecinde yanakların çökmesine neden olabilir. Yaşlı bireylerde bişektomi operasyonlarının uygulanması genellikle önerilmez. Çünkü bu kişiler zaten yaşlanma sürecinde yanak yağ dokusunu kaybeder ve bişektomi yaşlanma belirtilerinin daha belirgin hale gelmesine neden olabilir.

Bişektomi ve Yüz Yapısı İlişkisi

Üçgen formda ve keskin bir yüz görünümü elde etmek isteyen bireyler tarafından sıkça tercih edilen bişektomi operasyonu yanağın iç kısmında yaklaşık 1 cm’lik bir kesi yapılarak alınan yağ dokusu sayesinde yüz hatlarını inceltmeyi amaçlar. Cilt yüzeyinde herhangi bir ameliyat izi bırakmayan bu operasyon, yanak bölgesindeki asimetrik görünümü düzelten bir etki yaratır. Anatomik olarak alt yüz hattı, dört temel yapıdan oluşur:

 • Bukkal yağ dokusu
 • Masseter kası
 • Alt çene kemiği
 • Deri altı yağ dokusu

Bu yapılar arasındaki altın oran esas alınarak yapılan ve gençlik üçgeni olarak adlandırılan operasyon sayesinde birey, daha çekici ve genç bir görünüme kavuşur. V tipi yüze sahip olma amacıyla gerçekleştirilen bişektomi operasyonu, yüzün daha orantılı bir görünüme sahip olmasını sağlar.

Erkekler ve Kadınlar için Bişektomi Uygulamaları

Bişektomi sadece kadınlar için yapılan bir uygulama olarak düşünülse de yanak estetiği kimlere yapılır erkeklere de uygulanabilmektedir. Ancak kadın ve erkeklere göre işlemin nasıl yapıldığı değişiklik gösterebilmektedir. Tedavi genel anlamda kişilerin ihtiyaçlarına göre özel bir şekilde planlanarak yapılmaktadır.

Bişektomi uygulaması hastaya göre planlı bir şekilde uygulanmaktadır. Genel anlamda operasyon 40 dakika sürmekte olup genel estetik ya da sedasyon ile yapılmaktadır.

Cerrahi Prosedür ve Teknikler

Bişektomi operasyonu yanakların inceltilmesi yoluyla elmacık kemiklerinin ve çenenin daha belirgin hâle getirilmesini amaçlar. Bu sayede kişi ters üçgen görünümünde ve keskin yüz hatlarına sahip olur. Bu operasyon yapısal nedenlerle ya da yaşlanmaya bağlı olarak dolgun yanaklara sahip olanlarla birlikte yanaklarda orantısızlık yaşayan ve kilo kaybetmelerine rağmen ideal görünüme ulaşamayan bireyler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Bişektomi ameliyatı yanakların iç kısmında bulunan bukkal yağ dokusunun bir kısmının çıkarılması üzerine odaklanır. Estetik bir yüz hatlarına kavuşmak isteyen bireylerin yanak estetiği operasyonu öncesinde mutlaka muayene olmaları gereklidir. Bu süreçte hekimle iletişim kurarak operasyonun detayları hakkında bilgi alınmalı ve olası soruların cevapları öğrenilmelidir. Fizik muayene sırasında hekim, hastadan ağzını açmasını ve kapatmasını isteyerek bu esnada yanağın incelenmesini gerçekleştirir.

Hastanın istediği görünümü açıkça ifade etmesi önemlidir ve kullanılan ilaçlar hakkında da hekime bilgi verilmelidir. Bişektomi operasyonu öncesi ve sonrası süreçte izlenecek yol detaylı bir şekilde öğrenilmelidir. Hekim, muayene sırasında hastanın eğer genel anestezi altında olacaksa aç olmasını ister. Operasyon için uygunluk kontrolünden geçen hasta, operasyon masasına alınır. Bişektomi genellikle lokal anestezi altında gerçekleştirilir; ancak başka plastik cerrahi işlemlerle birleştirilecekse genel anestezi de tercih edilebilir. Lokal anestezi altında, yanağın iç kısmına yaklaşık 1 cm’lik bir kesik yapılır.

İlginizi Çekebilir  Karın - Göbek Zayıflatma Estetiği

Bu kesik aracılığıyla bukkal yağ dokusuna ulaşılır ve belirlenen kısım çıkarılır. Aynı işlem diğer yanağa da uygulanır. Simetrik bir sonuç elde etmek önemlidir. Ayrıca elmacık kemiklerinin belirginleşmesi için alınan yağ dokusunun bir kısmı ya da dolgu maddeleri bu bölgeye eklenebilir. Bukkal yağ dokusuna ulaşmak için ağız içinden veya yüz yüzeyinden ulaşmak mümkündür. Cerrahi sonrasında yapılan kesikler, çözünebilir dikiş malzemeleri ile kapatılır. Bişektomi nasıl yapılır genel anlamda bu şekilde özetlenebilir.

Operasyon Süresi ve Anestezi Türü

Yanak estetiği operasyonu çiğneme kasları arasındaki yağ yastıklarının çıkarılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Operasyon esnasında ağız içinden yaklaşık 1 cm uzunluğunda bir kesik yapılır ve yağın yaklaşık yüzde 40’ı alınır. Bu yaklaşık 40-45 dakika süren prosedür, sedasyon veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ağız içinde yapılan küçük dikişler, kendiliğinden düşer.

Bişektomi’nin Uygulama Adımları

Yanak estetiği ameliyatı konusunda bilgi sahibi olmayanlar genellikle operasyonun korkutucu olduğunu düşünerek uzak durabilir. Ancak aslında bu operasyon birçok estetik cerrahi işleme kıyasla daha az riskli olan oldukça basit bir prosedürdür. Ameliyat sırasında şu adımlar izlenir:

 • İlk olarak, hastaya lokal anestezi uygulanarak işleme başlanır.
 • Ağız içinden küçük bir kesik açılır.
 • İçeride herhangi bir yapı kesilmeden, sadece diseksiyon ile bichat yağ pedine ulaşılır.
 • Bichat’a ulaşıldığında genellikle yağ dokusunun fazlası kendiliğinden dışarı atılır.
 • Kişinin beklentilerine göre bichat’ın tamamı alınabilir veya sadece fazlası çıkarılabilir. Bu şekilde tahmini yüz şekli de önceden belirlenebilir.

Bişektomi Ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Bişektomi ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle rahat geçer. Öncelikle ağız içerisine kendiliğinden eriyen dikişler konulur. Bu sebeple dikiş aldırma gibi bir sorun olmaz. Müdahale sonrası eğer lokal anestezi tercih edildiyse hemen günlük hayata dönülebilir. 3 gün kadar sıvı ve püre ağırlıklı beslenme önerilir. Bunun dışında oluşabilecek ödem için soğuk kompres uygulanır. Bu süreçte sadece bölgenin enfeksiyon kapmaması için özen göstermeniz gerekir. 

Bişektomi ameliyatı öncesi nelere dikkat edilir?

Bişektomi öncesi sonrası hakkında doktorunuzun sizinle ilgili tüm konuları konuşacaktır. Kişilerin bunlara özen göstermesi başarılı sonuçların elde edilmesi adına oldukça önemlidir.

Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle estetik cerrahi operasyonlarında bişektomi gibi işlemlerin öncesinde hastaların, operasyon sonrası beklenti ve hedeflerini hekimlerine açık bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir. Kronik hastalıklar, mevcut ilaç kullanımı ve gıda takviyeleri gibi önemli sağlık bilgilerini paylaşmak önemlidir. 

Ayrıca yanak estetiği öncesinde nelere dikkat edilmeli kapsamında alerjiler, geçmiş cerrahi müdahaleler ve zararlı alışkanlıklar gibi konularda da hekimi bilgilendirmek önemlidir. 

Bu bilgiler hekimlere olası risklerin ve iyileşme sürecinin nasıl şekillenebileceği konusunda bir ön izlenim sağlar. Bu sayede en uygun cerrahi girişimin belirlenmesi için hekim, hastanın durumunu daha iyi anlayabilir. Düzenli olarak kullanılan ilaçların, hekim tarafından başka bir öneri olmadıkça kesilmemesi önemlidir. Bazı cerrahi müdahaleler öncesinde hekimler ilaç kesilmesini isteyebilir. Ayrıca plastik cerrahlar fiziksel muayene sırasında hastanın yüzünü değerlendirir ve operasyon planlaması için fotoğraflar çekerler.

 • Her müdahale gibi bişektomi öncesinde de kan sulandırıcı bir ilaç kullanılıyorsa mutlaka hekim kontrolünde bırakılması önerilir. 
 • Ayrıca gıda takviyeleri ve bitki çaylarına da 3 gün öncesinde ara verilmelidir. 
 • Müdahaleye eğer lokal anesteziyle yapılacaksa tok karnına, genel anesteziyle yapılacaksa aç karnına gelinmesi önerilir.
 • Operasyon sonrası daha hızlı iyileşmek için işlemden bir hafta öncesinde alkol tüketimini bırakmanız gerekir. 
 • Aynı şekilde işlemden önce ve sonra 1 er hafta olmak üzere sigara kullanımı da ara verilmesi iyileşmeyi hızlandırır. 
 • Sağlık sorunlarınız sebebiyle düzenli olarak ilaç kullanmanız gerekiyorsa mutlaka bunu doktorunuza bildirmeniz gerekir. 
 • Kronik bir rahatsızlığınız varsa yine bu konuda doktorunuza bilgi vermeniz gerekir. 

Bişektomi ameliyatı sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci ve Bakımı

Bişektomi sonrası süreçte hasta hastanede yatmak zorunda değildir. Kısa bir iyileşme sürecinin ardından hasta taburcu edilir ve günlük yaşama dönüş başlar. Operasyon kaynaklı ağız içindeki kesinin enfekte olmasını önlemek amacıyla hekim, antibiyotik kullanımını önerebilir.

Ayrıca hızlı iyileşme için ağız hijyenine özen gösterilmesi gerektiği konusunda hasta bilgilendirilir. Düzenli diş fırçalama ve gargara yapma, enfeksiyon riskini azaltmanın yanı sıra iyileşme sürecini hızlandıran etkenler arasındadır.

Bukkal yağ dokusunun alınmasının ardından, hekimin önerileri ve bilgisi ışığında yapılan çeşitli uygulamalar iyileşme sürecine katkı sağlayabilir:

 • Bişektomi ameliyat sonrasıdönemde en az 120 dakika boyunca basınçlı bandaj uygulamalarına devam etmek
 • İlk 72 saat boyunca yaklaşık olarak 4 saatte bir ve 15 dakika süre ile soğuk uygulama yapmak
 • İlk 5 gün  1 hafta boyunca ağır egzersizlerden ve çeşitli fiziksel aktivitelerden kaçınma

Bu uygulamalara ek olarak, operasyon sonrasında hekimin belirttiği süre boyunca yumuşak ve sıvı gıdalarla beslenmek, sert gıdalardan kaçınılması önemlidir.

İlginizi Çekebilir  Badem Göz Estetiği: Nedir? Ameliyat Kimlere ve Nasıl Yapılır?

Bişektomi iyileşme süreci kesi bölgesi genellikle bir hafta içinde iyileşse de yüzde ve özellikle yanak bölgesinde iki ila üç hafta süreyle ödem ve şişlik normaldir. Cerrahi müdahalenin ağız içinden yapıldığı bişektomi ameliyatlarında yara izi oluşmaz. Hekimin önerdiği soğuk uygulamalar şişliklerin minimum seviyede kalmasına yardımcı olur.

Alkol ve sigara tüketilmemelidir; zira bu durum kanama riskini artırabilir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmamalıdır. Bitki çaylarının operasyon sonrası etkileri belirsiz olduğundan tüketilmemelidir.

Beklenen Sonuçlar ve İyileşme Süresi

Bişektomi uygulaması öncesi herhangi bir hazırlık süreci gerekmese de bişektomi sonrasında kısa süreli antibiyotik kullanımı, ağız bakımı ve gargara uygulanmaktadır. Dikkat edilmesi gerekenler;

 • Operasyon sonrasında kısa süreli buz uygulaması önerilir. 
 • Anestezi çeşidine göre 2-4 saat sonra yeme içmeye başlanabilir. Ancak 2-3 gün katı yemek yenilmemesi önerilir. 
 • Genellikle 3 gün süreyle sıvı ve püre kıvamı yiyecekler önerilir. 
 • Lokal anestezi ile müdahale yapıldı ise günlük hayata hemen dönülebilir. Eğer genel anestezi tercih edildiyse 4-6 saat sonra taburculuk planlanabilir. 
 • Nadiren müdahale sonrası ödem görülebilir. 5 gün ila 1 hafta içerisinde buz uygulaması ile ödem geriler.
 • Yara iyileşme süreci boyunca alkol ve sigara kullanımı bırakılmalıdır. 
 • İşlem sonrası bölgenin enfeksiyon durumu yaşanmaması için ağız temizliği konusuna dikkat edilmesi gerekir. 
 • Operasyon bölgesinde oluşan şişlikler ve morluklar için soğuk kompres uygulaması yapabilirsiniz. 
 • Operasyon sonrasında doktorunuz ağrılar için sizlere uygun ağrı kesici ve antibiyotik verecektir. 

Bir haftadan sonra hasta normal beslenmesine geri dönebilir. Bişektomi ameliyatının ardından ağız içinde yanaklarda oluşan şişlikler, genellikle 2-3 hafta içinde azalır. İlk aydan itibaren nihai sonuca ulaşılır. Bu işlem hastanın konuşma yeteneğini etkilemez. İş ya da günlük etkinliklere işlem günü dahi olumsuz bir etkisi olmaz. İşlem sonrasında hasta aynı gün içinde işine dönebilir.

Bişektomi Operasyonunun Avantajları ve Dezavantajları

Bişektomi operasyonu avantajları ve dezavantajları bilinmesi gereken bir konudur. Konu hakkında fikir sahibi olmak kişilerin neler bekleyebileceği hakkında yardımcı olabilir.

Bişektomi’nin Estetik ve Psikolojik Faydaları

Bişektomi operasyonu beraberinde pek çok avantaj getirmektedir. Diğer cerrahi yöntemler ile karşılaştırıldığında bunlar aşağıda olduğu gibi sıralanabilir:

 • İşlem süresi kısadır ve hastanede yatış gerektirmez.
 • Lokal anestezi altında gerçekleştirildiği için operasyon sonrası anesteziye bağlı mide bulantısı gibi semptomlar gözlemlenmez.
 • Yuvarlak ve tombul yüz hatlarına sahip bireylerin diyet, rejim ve egzersizle elde edemediği yüz hatları, kısa sürede bişektomi ile elde edilir.
 • Dolgu ve protez kullanılmadığından dolayı daha etkili ve pürüzsüz bir görünüm sağlar.
 • Yanak içerisinde bulunan yağ dokusunun çıkarılması, kilo alındığında yüz hatlarının eski haline dönmemesine katkı sağlar.

Ayrıca Bişektomi operasyon sonrası iyileşme süreci hızlıdır ve cilt yüzeyinde kesi olmaması estetik açıdan herhangi bir soruna neden olmaz.

Olası Riskler ve Yan Etkiler

Yanak estetiği cerrahisi genellikle güvenli kabul edilen bir cerrahi prosedürdür. Ancak, her cerrahi müdahalede olduğu gibi, bişektomide de kanama ve enfeksiyon riski mevcuttur. 

Nadiren de olsa çıkarılan yağ miktarındaki farklılık nedeniyle yanaklar arasında asimetrik bir görünüm oluşabilir. Bişektomi operasyonunun diğer dezavantajları ve potansiyel komplikasyonları şunlardır:

 • Aşırı kanama
 • Enfeksiyon
 • Anesteziye karşı vücudun reaksiyonu
 • Hematom
 • Ağız açıklığının kısıtlanması
 • Deri altında sıvı birikimi
 • Tükrük bezi hasarı
 • Fasiyal sinir hasarı

Doktorunuz genel anlamda Bişektomi yan etkileri hakkında gerekli bilgileri yapmaktadır.

Uzun Vadeli Sonuçlar ve Kalıcılık

Bişektomi geçici bir işlem değil, kalıcı bir cerrahi müdahaledir. Ek olarak, ağız içinden alınan yağ dokusu ile gerçekleştirilen operasyonlarda bireyin kilo alması durumunda bile yanak görünümü eski haline dönmez. Yanak estetiği kalıcı mı sorusuna da böylece yanıt verilebilir.

Hollywood yanağı estetiği, bişektomi ameliyatıyla mı yapılabilmektedir?

Hollywood yanağı estetiği, yani ince v şeklinde yüz, ince yanaklar, bişektomi operasyonu ile yapılmaktadır. Dünyanın en popüler yüz biçimlerinden biri olan Hollywood yanağı, son yıllarda birçok ünlü ismin tercihidir. Yüz formunun daha güzel görünmesini ve çok daha iyi olmasını sağlar. 

Yanak estetiğinde başka işlem yapılabilir mi?

Yanak estetiği denildiğinde akla ilk olarak bişektomi gelse de farklı yöntemler de vardır. Yanak estetiğinde bişektominin sağladığı şekillenmeyi sağlamak için aynı seansta masseter kasına işlem, jawline dolgusu ve malar dolgu da yapılabilir. Ancak bunlar bişektomi operasyonunun her ne kadar alternatifi olsa da geçici çözümlerdir. Bişektomi kalıcı çözümler sunduğu için daha fazla tercih edilen bir yöntemdir. Üstelik zor bir işlem de değildir. 

Ayrıca bişektomi kadar net sonuçlar vermezler. Bu uygulamalar bişektomiye alternatif olarak değil de bişektomi sonrası destek olarak yüz şekillendirmede kullanılabilir. Ayrıca günümüzde yine alternatif olarak çeşitli makina uygulamaları çıkmış ancak hiçbirisi bişektomi sonucuyla yarışamamıştır.

Yanak bölgesinden çıkarılacak yağ miktarı nasıl belirlenir?

Bişektomide ne kadar yağ alınacağı konusu önemli bir detaydır. Yanak bölgesindeki yağın tamamı çıkarılabilir ya da sadece fazlası alınabilir. Eğer çok belirgin bir yanak hattı isteniyorsa tüm bichat alınırken, yüzde sadece hafif incelme arzulanıyorsa bir kısmı çıkarılır. Bu noktada kişinin yüz yapısı da önemlidir. Eğer bişektomi sırasında bölgeden fazla yağ alınırsa yanak bölgesi fazla çöküntülü ve kötü görünebilir. 

Bişektomi ameliyatı riskler ve yan etkiler nelerdir?

Bişektomi ameliyatı , yan etkileri nadiren ortaya çıkan bir operasyondur. Ameliyat sonrası nadiren ödem, morarma görülebilir. Bunlar genellikle bir hafta içerisinde kendiliğinden tamamen ortadan kaybolur. Doktorunuzun tavsiyelerine uyup, doğru şekilde süreci yönetirseniz kısa sürede bu yan etkiler de gidecektir. 

İlginizi Çekebilir  Ameliyatsız Gıdı Eritme: Nedir? Nasıl Yapılır?

Ayrıca enfeksiyon yine çok nadir de olsa karşılaşılabilecek risklerdendir. Genellikle operasyon öncesi ve sonrası gargara uygulamaları ve gerekliyse antibiyotik kullanımıyla bu risk ekarte edilir. Bişektomi genel olarak riskli veya büyük komplikasyonların yaşandığı bir estetik müdahale değildir. Bu yüzden gönül rahatlığıyla işlemi yaptırabilir ve daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Buccal Fat Pad uygulaması nedir?

Buccal fad pad uygulaması, buccal fad removal, Hollywood yanağı estetiği, yanak inceltme estetiği, bişektomi için kullanılan diğer terimlerdir. Yani temelde bişektomi ile aynı şeyi ifade eder. Ancak bazı yerlerde karşınıza bu ifadelerle de çıkabilir. 

Yanak inceltme ve yağ alma için ameliyatsız doğal bir yöntem var mı?

Ameliyatsız yanak inceltme için çeşitli makine ve mezoterapi yöntemleri uygulanmaktadır ancak hiçbiri bişektomi operasyonu gibi kalıcı ve net çözümler sunmaz. Genelde operasyon için engeli olan kişilere alternatif bir uygulama olarak sunulabilir. Ancak bu yöntemler tercih edildiğinde tekrar edilmesi gerektiğini bilmeniz gerekir. Eğer sağlık durumunuz operasyonu gerçekleştirmeye engel değilse öncelikli tercihiniz bişektomi olmalıdır. 

Holywood yanak estetiği kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Yanak inceltme estetiği 18 yaşından itibaren yapılabilir. Daha önceki dönemlerde yüzün yapısı tam olarak oturmayacağı için yapılması sağlıklı değildir.  

Bişektominin zararları var mı? Bişektomi sonrası yüzüm sarkar mı?

Düşünülenin aksine bişektomi sonrası yüzde ani sarkma veya kırışıklıklar oluşmaz. Çünkü kişinin kas yapısı aynı şekilde dururken, sadece yanak bölgesindeki yağ kütleleri alınır. Ayrıca kişinin kemikli yapısı da aynı şekilde kalır. Bichat yağ dokusu cildin altında derin plandadır. Bu yüzden yüze ve cilde, bichat ın alınmasının bir zararı dokunmaz. Yüzde sarkmaya sebep olmadığı gibi zaman zaman orta yüz germe de yüz germeye yardımcı yöntem olarak kullanılır. Yani sarkma yapmak yerine germe tedavisinde kullanılan basamaklardan biri bişektomi olabilir. 

Ameliyatla alınan yağlar başka bir bölgeye enjekte edilebilir mi?

Uygun işlemlerden geçirildikten sonra enjekte edilebilir. Ancak ağız içi ile kontaminasyon söz konusu olduğu için enfeksiyon riskine karşı dikkatli olunmalı, enjeksiyon son derece dikkatli ve az volümlerde yapılmalıdır. Hasta bu konuda detaylı bilgilendirilmelidir. Yağ enjeksiyonu farklı bölgelere yapılabilen bir işlem olduğu için yanak bölgesinden alınan yağlar da uygun biçimde farklı bölgelere transfer edilebilir. Yine de enfeksiyon riskinden ötürü çok sık önerilmez. 

Bişektomi sonrası ödem ve şişlik olur mu?

Bişektomi sonrası ödem şişlik genellikle minimaldir. Ortalama olarak kendiliğinden 1 hafta içerisinde geriler. Müdahale sonrası ilk saatlerde uygulanan buz süresi, operasyon süresinin kısa tutulması ayrıca kişinin beslenme alışkanlıklarına göre ödem oluşumu minimum seviyeye indirilir. Yani kısacası bu süreçte ödem oluşumu biraz da sizlere bağlıdır.

Yanak inceltme estetiğinde anestezi işlemi uygulanır mı?

Bişektomi işlemi kısa süreli bir operasyon olduğu için lokal anestezi ile rahatlıkla yapılabilir. Yani sadece işlem bölgesi uyuşturularak hastanın konforlu bir şekilde acı hissetmeden müdahaleyi atlatması sağlanabilir. Ancak panik atak gibi ek sorunu olan hastalarda kişinin tamamen uyutulması gereken durumlarda genel anestezi de seçenek olarak sunulabilir.

Yanak estetiği ameliyatı sırasında ağrı olur mu?

Bişektomi ameliyatı acır mı veya operasyon sırasında ağrı olur mu merak edenler için ağrı hissi oluşmaz. Ameliyat esnasında lokal anestezide tercih edilse, genel anestezi de tercih edilse, bölge tamamen uyuşturulacağı için herhangi bir ağrı duyulmaz.

Bişektomi ameliyatı ne kadar sürer?

Bişektomi ameliyat süresi genel olarak ortalama 15 ila 30 dakika arası sürer. Lokal anestezinin uygulanması ve etkisini göstermesi de eklendiğinde ortalama 1 saat işleme vakit ayırmanız yeterli olacaktır.

Bişektomi Ameliyatı Fiyatları 2024

Bişektomi fiyatları 2024 kullanılacak anestezi yöntemine göre değişir. Lokal veya genel anestezi yöntemi kullanılması danışanın tercihine göre şekillendirilir. Bunun dışında ek olarak herhangi bir yanak inceltme işlemi yapılacak ise fiyat ona göre değişecektir. İşlemin nasıl yapılacağı ve bişektomi ameliyatı fiyatları 2024 hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde bizlerle iletişime geçebilir ve kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz. Doktorumuz gerekli muayeneyi yaptıktan sonra sizlere detaylı bilgi verecektir. 

Sıkça Sorulan Sorular 

Yanak inceltme estetiği sonrası direk eve gidebilir miyim hastanede yatar mıyım?

Eğer işlemde lokal anestezi yöntemi tercih edildiyse hasta 15 – 30 dakika gözlem altında tutulduktan sonra direk eve giderek günlük hayatına devam edebilir. Ancak işlem genel anestezi ile yapıldıysa bu süre 4 -6 saat uzatılır.

Yanaktan yağ alma sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bişektomi sonrası 3 günlük diyete dikkat edilmesi gerekir. Daha sıvı yumuşak besinler tercih edilmesi önerilir. İlk gün buz uygulaması tavsiye edilir. Yine ilk hafta çok şiddetli ıkınma hapşırma ve öksürükten kaçınılması önerilir.

Erkeklere yanak yağı aldırma işlemi yapılabilir mi?

Erkekler de yanak yağı aldırarak daha keskin bir çene hattına sahip olabilirler. Birçok erkekte keskin çene hattı daha çekici bir yüz olarak tanımlanır.

Bişektomi kimlere yapılmaz?

Yanak estetiği işlemi genellikle 18 yaşından sonra önerilmektedir. Yanak yağı yastıkçıkları bu yaşa kadar küçülmeye devam ettiğinden, 18 yaşından küçük bireylere bu operasyon önerilmez.

İçindekiler
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir